Header

Directievoering en Toezicht openbare verlichting

Directievoering en toezicht openbare verlichting

Om te zorgen dat het eindresultaat voldoet aan uw wensen kunnen wij het project in de realisatiefase voor u begeleiden. Uw belangen worden optimaal behartigd en onze proactieve aanwezigheid schept helderheid en projecten ondervinden minder stagnaties. Goede samenwerking en communicatie vormen een belangrijke basis voor een constructieve uitvoering. Wij denken niet in problemen, maar in mogelijkheden en verwachten dat ook van alle betrokken partijen. Gebruikmaken van onderlinge expertise en voorkomen dat onduidelijkheden ontstaan, zijn continue afstemmingsprocessen waarin wij  gedurende het uitvoeringstraject een actieve rol vervullen. 

Directievoering

Toezicht

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben beide belang bij het realiseren van directievoering en toezicht openbare verlichting project binnen de afgesproken kaders. Om te zorgen dat afspraken ook werkelijk worden nagekomen is coördinatie en toezicht noodzakelijk. In gevallen waar conflicten kunnen ontstaan dient tijdig ingespeeld te worden door helderheid te scheppen. Met resultaatgericht en kostenbewust projecten begeleiden bewaken wij de voortgang en is onze inbreng een investering die zichzelf per definitie terugverdient.

Contractmanagement

Contractmanagement

Samenwerkingsverbanden op basis van meerjarencontracten brengen voor de opdrachtgever het risico met zich mee dat zaken niet adequaat worden afgehandeld, openbare verlichting activiteiten door elkaar lopen en het overzicht soms zoek kan raken. Wij vinden het belangrijk dat afspraken worden nagekomen en overeenkomsten nageleefd. Als onafhankelijk verlengstuk opereren wij namens de opdrachtgever en controleren o.a. steekproefsgewijs uitgevoerde werken en begeleiden de financiële afhandeling daarvan. 

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin