Header

Filosofie

Hoebink OVL zet in op duurzame relaties. Wij zijn van mening dat het beste resultaat kan worden bereikt met wederzijds vertrouwen en respect tussen alle betrokken partijen. Het creëren van synergie kan alleen als afspraken worden nagekomen en samenwerkingen eerlijk en betrouwbaar zijn. Flexibiliteit en empathie zijn voor ons een vanzelfsprekendheid.

 

Integriteit

Onze businessinstelling is correct en constructief. Aan de hand van maatschappelijke normen en waarden stellen wij ons te allen tijde onafhankelijk op en garanderen daarmee dat elke opdracht zonder beïnvloeding van buitenaf tot stand wordt gebracht.

Duurzame omgeving

Met het adviseren van innovatieve technieken en gereduceerde energieverbruikers proberen wij onze bijdrage te leveren aan het behoud van ons milieu en toch op verantwoorde wijze de verkeers- en sociale veiligheid te waarborgen. Bij het vinden van een oplossing zoeken wij naar een optimale balans tussen nut en noodzaak, rekeninghoudend met de functie van de directe omgeving en het leven wat zich daar afspeelt door mens en dier. 

Duurzame omgeving
Lichtvisie

Lichtvisie

“Bewust Verlichten” is de visie van Hoebink OVL. Wij zijn van mening dat in veel gevallen een laag lichtniveau veiliger is dan geen licht. Smalle wegen in combinatie met tegemoetkomend verkeer kan in het donker zeer gevaarlijk zijn. Tijdelijke verblinding kan desoriëntatie veroorzaken waardoor medeweggebruikers, dieren en obstakels niet worden gezien. Gedimd licht tot 20% vergroot de zichtbaarheid in dergelijke situaties en kan ernstige gevolgen beperken of voorkomen.

'Verlichting is meer dan licht alleen'

Uitstraling

Wij vinden het van belang dat alle met ons samenwerkende partijen een positieve professionele indruk hebben van Hoebink OVL. Dit bereiken wij door respectvol om te gaan met andermans meningen, ontvankelijk te zijn voor opbouwende suggesties en alleen te kiezen voor het allerbeste. Medewerkers van Hoebink OVL presenteren zich correct. Motivatie en enthousiasme gaan hand in hand met een open en constructieve houding. 

Uitstraling
Kwaliteit

Kwaliteit

Hoebink OVL stelt in alles wat zij doet de kwaliteit voorop. Nooit mag een alternatieve oplossing afbreuk doen aan het gewenste eindresultaat, zonder dat vooraf afspraken zijn gemaakt. Al onze werkzaamheden voldoen aan de gestelde normen en voorwaarden, waaronder de NEN1010, NEN3140, NPR, NSVV richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

 

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin