Installatieverantwoordelijkheid openbare verlichting

Om te zorgen dat de veiligheid van een installatie betrouwbaar is en blijft zijn normen opgesteld, waaronder de NEN3140 en NEN1010. Beide zijn nauw verbonden aan elkaar. Globaal kunnen we stellen dat waar de NEN3140 ingaat op het veilig werken aan de installatie, bepaalt de NEN1010 de elektrotechnische voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen. Volgens de NEN3140 moet elke elektrische installatie onder verantwoordelijkheid van één persoon worden geplaatst, de installatieverantwoordelijke (IV’er).

Belangrijke aspecten binnen de NEN3140 zijn processen, procedures en periodieke inspecties. In een BEI-handboek (Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties) worden alle facetten beschreven om de veiligheid van de installatie te borgen. Hoebink OVL is STIPEL gecertificeerd om eigenaren van openbare verlichtingsinstallaties hierin te begeleiden en te beoordelen welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om de openbare verlichtingsinstallatie op een veilig en betrouwbaar niveau te brengen en te houden.

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin