Interim

Interim openbare verlichting

Wij bieden expertise aan organisaties die tijdelijk management-capaciteit nodig hebben voor het invullen van het beleid voor openbare verlichting, structureren van de organisatie of energie-bewust omgaan met openbare verlichting. De werkwijze waarop wij organisaties ondersteunen is gebaseerd op ca. 20 jaar ervaring in de interim openbare verlichting en terug te vinden in een viertal aspecten:

  • Voorafgaand aan de opdracht worden de verwachtingen van de opdrachtgever afgestemd op de door ons beoogde wijze van aanpak.
  • Een goede uitvoering kan alleen als er wederzijds vertrouwen is in de samenwerking. Daarom hechten wij hoge waarde aan communicatie en medewerking van de organisatie. Op basis van tussentijdse meetmomenten rapporteren wij de actuele status en zullen bijsturen daar waar nodig.
  • In iedere organisatie komen onvolkomenheden voor die mogelijk de probleemstelling vertroebelen. Wij zullen dit tijdig signaleren aan de opdrachtgever en afstemmen of een aanpassing van de oorspronkelijke opdracht wenselijk c.q. noodzakelijk is.
  • Wij zijn pas tevreden als de opdrachtgever tevreden is.

Openbare verlichting wordt steeds dynamischer. De techniek ontwikkelt snel en het toepassen van licht ondergaat een bewustwordingsproces. Bovendien maken gemeentelijke organisaties een vernieuwing door waarin de operationele organisaties plaatsmaken voor regie-organisaties. De combinatie van deze ontwikkelingen maakt dat tijdelijke capaciteit kan helpen structuur te krijgen in deze nieuwe aanpassingen. Wij bieden hierin expertise, zowel bij de vormgeving van organisatorische en beleidsmatige processen als bij het uitbesteden van operationele processen met behoud van regie.

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin