Lichtadvies

Advies

Samen met u bepalen wij de kaders waarbinnen het project tot stand moet worden gebracht. Uw beleid en visie dienen als uitgangspunt om het gewenst eindresultaat nauwkeurig af te bakenen. Met deze “ingrediënten” gaan wij aan de slag en werken voor u een objectief en onderbouwd advies uit. Uiteraard voldoen al onze rapporten aan de gestelde normen en eisen waaraan de installaties van de openbare verlichting worden gesteld. 

Lichtadvies

Of het nu een stadscentrum of een buitengebied is, altijd kijken wij naar de behoefte en de functie van het licht. De basis vormt de richtlijnen in de ROVL-2011 en indien de gemeente ervoor kiest de Politie Keurmerk Veilig Wonen. Licht heeft meerdere functies, waaronder verkeersveiligheid, sociale veiligheid en sfeer. De invulling van licht is dan ook sterk afhankelijk van het toepassingsgebied. Licht vormt altijd een onderdeel van de buitenruimte en zal afgestemd moeten worden disciplines als “groen” en “verkeer”.

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin