Header

Lichtadvies openbare verlichting

Lichtadvies

Advies

Samen met u bepalen wij de kaders waarbinnen het project tot stand moet worden gebracht. Uw beleid en visie dienen als uitgangspunt om het gewenst eindresultaat nauwkeurig af te bakenen. Met deze “ingrediënten” gaan wij aan de slag en werken voor u een objectief en onderbouwd advies uit. Uiteraard voldoen al onze rapporten aan de gestelde normen en eisen waaraan de installaties van de openbare verlichting worden gesteld. 

Lichtadvies

Of het nu een stadscentrum of een buitengebied is, altijd kijken wij naar de behoefte en de functie van het licht. De basis vormt de richtlijnen in de ROVL-2011 en indien de gemeente ervoor kiest de Politie Keurmerk Veilig Wonen. Licht heeft meerdere functies, waaronder verkeersveiligheid, sociale veiligheid en sfeer. De invulling van licht is dan ook sterk afhankelijk van het toepassingsgebied. Licht vormt altijd een onderdeel van de buitenruimte en zal afgestemd moeten worden disciplines als “groen” en “verkeer”.

Functionele verlichting

Belangrijk bij OVL in het segment functionele verlichting is het licht zelf. Wat willen we zien en hoe kunnen we dit zo effectief en economisch gunstig mogelijk inzetten. De techniek en innovatie speelt hierbij een essentiële rol. Functionele verlichting wordt vooral toegepast langs stroomwegen (snelheid ≥100km/uur), gebiedsontsluitingswegen (snelheid ≤ 80km/uur) en  erftoegangswegen (snelheid ≤ 60km/uur). Ook wordt voor fietspaden buiten de bebouwde kom en in de buitengebieden overwegend gekozen voor functionele verlichting. Aan de hand van een determineertabel wordt bepaald aan welke categorie het lichtniveau moet voldoen. Voor functionele verlichting is de esthetische waarde van minder belang. De hoeveelheid licht, de lichtgarantie op lange termijn, de onderhoudsgevoeligheid en het energieverbruik zijn aspecten die hier meer van doorslaggevende waarde zijn. We passen hier veelal gestandaardiseerde producten toe.

Functionele verlichting
Functioneel - decoratieve verlichting

Functioneel – decoratieve verlichting

Indien naast de verlichting ook de vormgeving een rol speelt is sprake van het segment functioneel - decoratieve verlichting. Het licht zelf blijft nog steeds de belangrijkste waarde, echter de vormgeving van de mast en armatuur worden afgestemd op de omgeving. Toepassingen zijn vooral te vinden in verblijfsgebieden zoals woonwijken en woonerven,  winkelcentra, parken en parkeerplaatsen. 

Decoratieve verlichting

In dit segment krijgt de vormgeving de hoogste prioriteit. De verlichting dient aan te sluiten op de sfeer en de uitstraling van de omgeving zowel ’s avonds als overdag. Herkenbare voorbeelden zijn historische stadscentra, moderne pleinen, specifieke kunstzinnige projecten en in de omgeving van monumenten. Een extra decoratief element is de lichtkleur. Zeker met de huidige ledtechniek kunnen relatief eenvoudig vele sferen worden gecreëerd en afgestemd op de directe omgeving. Met decoratieve verlichting wordt in belangrijke mate de leefbaarheid van de omgeving positief beïnvloed.  

 

Decoratieve verlichting

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin