Onze diensten

Ervaring en specialismen

Op grond van onze ervaringen en specialismen kunt u op ons een beroep doen voor een breed spectrum van dienstverlening rondom openbare verlichting. Dat kunnen adviezen zijn over beleidsmatige en strategische openbare verlichtingsvraagstukken, beheer en energiebesparing, technologische ontwikkeling en de transitie van een operatieve naar een regie-organisatie.

Onafhankelijke expertise

Vanuit diverse disciplines gelden specifieke richtlijnen en regelgevingen waarmee tijdens de planvorming van de openbare verlichting rekening moet worden gehouden. Om te kunnen beoordelen of binnen de gehele keten van idee tot het eindresultaat aan alle voorwaarden is voldaan, is specialistische kennis en ervaring een vereiste. Het ontwerpen, managen, coördineren en controleren van verlichtingsprojecten vergt zorgvuldigheid en creativiteit. Hoebink OVL beschikt over deze expertise. Wij bieden u als onafhankelijk partner objectieve ondersteuning bij het realiseren van uw verlichting in de gehele openbare buitenruimte.

Regelmatige Communicatie 

Controle en structuur in de werkprocessen scheppen duidelijkheid voor zowel u als opdrachtgever als voor de uitvoerende opdrachtnemer. Onze werkmethode is erop gericht het beste resultaat te realiseren. Communicatie en bereikbaarheid vormen de kern van de samenwerking. Korte lijnen en een flexibele opstelling helpen stagnatie en verkeerde beslissingen te voorkomen. Een goede onderlinge verstandhouding op alle fronten kostenbesparingen oplevert en onze inbreng zichzelf altijd terug verdient.

Altijd op de hoogte blijven?

Volg Hoebink op LinkedIn!

Volg onze LinkedInpagina voor al ons laatste nieuws en updates