Beleidsplan

Onze implementatie van werk

Een volledige implementatie van visie op de openbare verlichting kan niet zonder een gedegen beleidsplan. In de meeste gevallen is een beleidsplan een bundeling van ideeën waaraan de openbare verlichting moet voldoen. Het is een vertaalslag van wensen op gebied van verkeers- en sociale veiligheid, sfeer en comfort gekoppeld aan techniek, milieu en voorschriften. Een beleidsplan voor openbare verlichting heeft ook invloed op zaken als groenvoorziening, civiele werken en financiën.

Wij hechten veel waarde aan een goede communicatieve voorbereiding. Samen met u stemmen wij af welke partijen betrokken zijn en nemen interviews af. Deze verzameling van informatie dient als input voor een beleidsplan op maat. Er ontstaat een breed draagvlak binnen afdelingen door de herkenbaarheid van doelstellingen. Daarmee wordt een gedegen basis gelegd voor de vervolgplannen met betrekking tot de realisatie.

Doel beleidsplan openbare verlichting

Met het ontwikkelen en vaststellen van een afgestemd beleid krijgt een gemeente inzicht in de raakvlakken van de openbare verlichting binnen de deelgebieden. Zo zal de verlichting in een grote gemeente voor het tegengaan van criminaliteit (sociale veiligheid) een grotere prioriteit hebben dan bij een kleine landelijke gemeente.  Aan de hand van een beleidsplan wordt op basis van lokaal beleid bepaald en de kaders gesteld.

Het doel van het beleidsplan voor de openbare verlichting is:

  • Inzicht verschaffen over de zienswijze van de gemeente hoe de openbare verlichting invulling krijgt binnen de gemeentegrenzen.

  • Afstemming met andere beleidsterreinen mogelijk maken waarmee de openbare verlichting raakvlakken heeft;

  • Het geven van inzicht in en sturing aan de ontwikkeling.

Model beleidsplan NSVV

Om de gemeenten een leidraad te bieden voor het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting, waarin alle aspecten overwogen dienen te worden, heeft de NSVV een Model beleidsplan openbare verlichting uitgegeven. Ondanks deze waardevolle leidraad is onze ervaring dat een beleidsplan niet ingevuld kan worden als een standaard model, aangezien per gemeente andere voorwaarden gelden voor de bepaling van omvang en functionele essentie. Onze opgestelde beleidsplannen komen tot stand na interviews vooraf en tussentijdse evaluatie, waardoor tijdig bijsturen mogelijk is. Door deze betrokkenheid krijgen gemeenten het gevoel dat het echt “hun” plan is.

Werken aan uw beleidsplan?

Neem dan contact op!

Check onze contactpagina voor onze gegegevens of vul het contactformulier in.