Installatieverantwoordelijkheid

Betrouwbare veiligheid en installatie

Arbowetgeving

De Arbowetgeving bestaat uit drie niveaus, de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De Arbowet regelt de algemene verplichtingen van werkgevers en werknemers. Het Arbobesluit gaat over specifieke risico’s en risicogroepen. De Arboregeling gaat over specifieke details die de overheid wil regelen. Het zijn alle drie wettelijke bepalingen en overtreding is dus strafbaar.

Arbobesluit artikel 3.5

In artikelbesluit 3.5 staan de eisen die worden gesteld aan werkomstandigheden aan of nabij elektrische installaties. Eigenaren van deze elektrotechnische installaties zijn vaak zelf niet of onvoldoende deskundig en kunnen de zorg voor de elektrotechnische veiligheid overdragen aan iemand die de deskundigheid wel heeft, de installatieverantwoordelijke. 

Installatieverantwoordelijkheid openbare verlichting

Om te zorgen dat de veiligheid van een installatie betrouwbaar is en blijft zijn normen opgesteld, waaronder de NEN3140 en NEN1010. Beide zijn nauw verbonden aan elkaar. Globaal kunnen we stellen dat waar de NEN3140 ingaat op het veilig werken aan de installatie, bepaalt de NEN1010 de elektrotechnische voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen. Volgens de NEN3140 moet elke elektrische installatie onder verantwoordelijkheid van één persoon worden geplaatst, de installatieverantwoordelijke (IV’er).

Belangrijke aspecten binnen de NEN3140 zijn processen, procedures en periodieke inspecties. In een BEI-handboek (Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties) worden alle facetten beschreven om de veiligheid van de installatie te borgen. Hoebink OVL is STIPEL gecertificeerd om eigenaren van openbare verlichtingsinstallaties hierin te begeleiden en te beoordelen welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om de openbare verlichtingsinstallatie op een veilig en betrouwbaar niveau te brengen en te houden.

Periodieke inspecties openbare verlichting

In het handboek beschrijven wij wat de tijd is tussen twee opeenvolgende inspecties. Dit is sterk afhankelijk van onderstaande factoren:

  • De leeftijd van de installatie;
  • De kwaliteit van de installatie;
  • De omgevingsomstandigheden;
  • Personen die de installatie gebruiken;
  • De mate van toezicht door de installatieverantwoordelijke;
  • De richtlijnen van fabrikanten.

Aan al deze factoren worden waarden toegekend en met de som van deze waarden wordt aan de hand van een grafiek bepaald wat de tussenliggende tijd mag zijn. 

Meer info hierover?

Neem dan contact op!

Check onze contactpagina voor onze gegegevens of vul het contactformulier in.