Tijdelijke capaciteit

Kennis en capaciteit

Mogelijk heeft uw organisatie onvoldoende kennis en expertise van openbare verlichting en zijn strategische keuzes gebaseerd op andere corebusiness waarin de verlichting geen structureel onderdeel uitmaakt. In dat geval willen wij u graag tijdelijk ondersteunen. Wij respecteren de verhoudingen die u heeft met uw opdrachtgevers en stellen ons daarin vanzelfsprekend zeer discreet op.  

Inbreng waar aan gedacht kan worden is, licht- en kabelberekeningen, engineering, Autocadtekenwerk en Plannen van Aanpak. Onze werkwijze is gericht op digitale overdracht en wij zijn daardoor flexibel inzetbaar. 

Dit kan dus vanaf uw beschikbaar gestelde werkplek of vanuit onze eigen werkplekken in Apeldoorn en Ruurlo. Bezit u wel de kennis, maar ontbreekt het in uw organisatie aan voldoende capaciteit? Ook dan zijn wij u graag van dienst en kunnen vanuit meerdere invalshoeken onze expertise aanbieden.

Gemeenten worden bijvoorbeeld steeds meer regie-organisaties en een overgang van zelf-opererend naar delegeren stelt hoge eisen aan nieuwe processen en procedures. Samen met u geven wij structuur en sturing aan deze omschakeling met als doel de organisatie of afdeling zelfstandig haar nieuwe rol te laten vervullen. 

De werkwijze waarop wij organisaties ondersteunen is gebaseerd op ca. 20 jaar ervaring in de tijdelijke capaciteit van openbare verlichting en terug te vinden in een viertal aspecten:

  • Voorafgaand aan de opdracht worden de verwachtingen van de opdrachtgever afgestemd op de door ons beoogde wijze van aanpak.

  • Een goede uitvoering kan alleen als er wederzijds vertrouwen is in de samenwerking. Daarom hechten wij hoge waarde aan communicatie en medewerking van de organisatie. Op basis van tussentijdse meetmomenten rapporteren wij de actuele status en zullen bijsturen daar waar nodig.

  • In iedere organisatie komen onvolkomenheden voor die mogelijk de probleemstelling vertroebelen. Wij zullen dit tijdig signaleren aan de opdrachtgever en afstemmen of een aanpassing van de oorspronkelijke opdracht wenselijk c.q. noodzakelijk is. Wij zijn pas tevreden als de opdrachtgever tevreden is.

Openbare verlichting wordt steeds dynamischer. De techniek ontwikkelt snel en het toepassen van licht ondergaat een bewustwordingsproces. Bovendien maken gemeentelijke organisaties een vernieuwing door waarin de operationele organisaties plaatsmaken voor regie-organisaties. De combinatie van deze ontwikkelingen maakt dat tijdelijke capaciteit kan helpen structuur te krijgen in deze nieuwe aanpassingen. Wij bieden hierin expertise, zowel bij de vormgeving van organisatorische en beleidsmatige processen als bij het uitbesteden van operationele processen met behoud van regie.

Meer over tijdelijke capaciteit?

Neem dan contact op!

Check onze contactpagina voor onze gegegevens of vul het contactformulier in.