Header

Openbare Verlichting diensten

Op grond van onze ervaringen en specialismen kunt u op ons een beroep doen voor een breed spectrum van dienstverlening rondom openbare verlichting. Dat kunnen adviezen zijn over beleidsmatige en strategische openbare verlichtingsvraagstukken, beheer en energiebesparing, technologische ontwikkeling en de transitie van een operatieve naar een regie-organisatie. Alle adviezen kunnen wij operationeel ondersteunen in de realisatiefase.

'In elke omgeving draait het om een gezamenlijk functioneren van disciplines'

Onafhankelijke expertise

Onafhankelijke expertise

Vanuit diverse disciplines gelden specifieke richtlijnen en regelgevingen waarmee tijdens de planvorming van de openbare verlichting rekening moet worden gehouden. Om te kunnen beoordelen of binnen de gehele keten van idee tot het eindresultaat aan alle voorwaarden is voldaan, is specialistische kennis en ervaring een vereiste. Het ontwerpen, managen, coördineren en controleren van verlichtingsprojecten vergt zorgvuldigheid en creativiteit. Hoebink OVL beschikt over deze expertise. Wij bieden u als onafhankelijk partner objectieve ondersteuning bij het realiseren van uw verlichting in de gehele openbare buitenruimte.

Communicatie

Regelmatige controle en structuur in de werkprocessen scheppen duidelijkheid voor zowel u als opdrachtgever als voor de uitvoerende opdrachtnemer. Onze werkmethode is erop gericht het beste resultaat te realiseren. Daarin geldt dat wij staan voor de opdrachtgever en tegelijkertijd ook met de opdrachtnemer meedenken om effectief en efficiënt te kunnen werken. Communicatie en bereikbaarheid vormen de kern van de samenwerking. Korte lijnen en een flexibele opstelling helpen stagnatie en verkeerde beslissingen te voorkomen. Wij menen dat een goede onderlinge verstandhouding op alle fronten kostenbesparingen oplevert en onze inbreng zichzelf altijd terug verdient.

'Het juiste licht op de juiste plaats'

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin