Header

Visie

Een betrouwbare veilige installatie kan alleen worden verkregen als het gehele proces in de levenscyclus van de lichtmast onder controle is. In de ontwerpfase is het belangrijk producten te selecteren op duurzaamheid, omdat de effecten daarvan bepalend zijn voor de mate van onderhoud en risico op uitval in de toekomst. Niet alleen het ontwerp, maar ook de uitvoering speelt hierin een essentiële rol. Goede producten verkeerd aangebracht maken een installatie kwetsbaar en duur. Toezicht en controles bevelen wij dan ook van harte aan. Zie ook Directievoering & Toezicht. Uitgevoerde werken dienen opgenomen te worden in een gebruikersvriendelijk assetbeheersysteem, waarin alle specifieke informatie wordt vastgelegd en van waaruit lange en korte termijnplanningen kunnen worden gegenereerd op gebied van o.a. (remplace)vervangingen en schilderwerk.

Assetbeheer bovengronds

Het openbare verlichtingsareaal is op te splitsen in het bovengrondse deel en het ondergrondse deel. Het bovengrondse deel bestaat in de basis uit een mast en een armatuur. Indien het geheel is aangesloten op een eigen kabelnet, komen daar ook verdeelkasten met beveiligingsapparatuur en inschakelvoorziening bij. In de bestaande conventionele armaturen worden nog steeds lampen uitgewisseld, echter nieuwe lichtinstallaties zijn steeds vaker uitgevoerd met ledverlichting. De voordelen zijn enerzijds een lager energieverbruik en omdat lampvervangingen bij de meeste ledarmaturen niet meer nodig zijn, volgt anderzijds een afname van de onderhoudslasten.

Assetbeheer bovengronds
Assetbeheer ondergronds

Assetbeheer ondergronds

De ondergrondse kabelnetten zijn overwegend in eigendom van de landelijke netbeheerders. Zij hebben protocollen en procedures vastgesteld om deze ondergrondse infra te kunnen beheren. De consequentie van deze werkwijze is dat lange doorlooptijden projecten mogelijk nadelig beïnvloeden. Ook mag niet zonder meer aan het kabelnet worden gewerkt zonder schriftelijke toestemming van de landelijke netbeheerders. Om meer onafhankelijk te zijn en de regie in eigen hand te nemen, kunnen eigenaren van openbare verlichting overgaan tot het aanleggen van een eigen OVL-kabelnet. Hiermee worden doorlooptijden van openbare verlichtingsprojecten versneld en bepaalt de eigenaar zelf wie aan het kabelnet mag werken. De eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aangelegde kabelnet en kan hiervoor een installatieverantwoordelijke (IV'er) aanstellen. De IV'er zorgt voor een gestructureerde aanpak om de verlichtingsinstallatie zowel boven- als ondergronds in veilige staat te brengen en te houden. Indien u deze kennis niet in huis heeft, kunnen wij deze installatieverantwoordelijkheid van u overnemen.

'Goed assetbeheer is de fundering voor een betrouwbare OVL installatie' 

WION

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook wel grondroerdersregeling genoemd, is een Nederlandse wet die op 1 juli 2008 in werking is getreden en verplicht iedereen om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen.

Dit geldt ook voor het leggen van kabels en het is voor kabel- en leidingbeheerders van groot belang dat al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar is en kan worden gemeld bij het Kadaster.

wion
Onderhoud

Onderhoud openbare verlichting

Om gedurende de levensduur de verlichting in een zo optimaal mogelijke conditie te houden, blijft onderhoud noodzakelijk. Dit kan zijn het groepsgewijs vervangen van lampen bij conventionele verlichting, het schilderen van masten, het verhelpen van storingen en de afhandeling van schademeldingen. Zowel op selectief als gezamenlijk onderdeel ondersteunen wij beheerders om het beste uit de verlichting te halen. In een aantal gevallen kan het vervangen van een mast verantwoord worden uitgesteld door een stabilisatiemeting uit te laten voeren. Op de geteste en goedgekeurde masten worden meerjarige garanties gegeven, waardoor de beheerder het beschikbare budget mogelijk elders kan inzetten.

Hoebink OVL b.v.

Postadres:
Podzollaan 32

7261 JX Ruurlo

Bezoekadres:
Tweelingenlaan 123
7324 AR Apeldoorn

KvK 61637564
BTW NL854424015B01

 

info@hoebink-ovl.nl

T   (0573) 840 666  Algemeen
M  (06) 46 29 31 41  L. Hoebink
M  (06) 24 57 47 77  R. van den Berge
M  (06) 20 55 09 85  M. Lieffijn
M  (06) 15 14 09 22  T. Schaap
M  (06) 15 45 25 83  L. Pasman
M  (06) 21 12 66 40  H. Zwarteveen


 

Volg ons op:

Hoebink OVL Linkedin