Onze kernwaarden

Kwaliteiten die met ons bedrijf zijn verankerd

Integriteit

Onze businessinstelling is correct en constructief. Aan de hand van maatschappelijke normen en waarden stellen wij ons te allen tijde onafhankelijk op en garanderen daarmee dat elke opdracht zonder beïnvloeding van buitenaf tot stand wordt gebracht.

Duurzame omgeving

Met het adviseren van innovatieve technieken en gereduceerde energieverbruikers proberen wij onze bijdrage te leveren aan het behoud van ons milieu en toch op verantwoorde wijze de verkeers- en sociale veiligheid te waarborgen. Bij het vinden van een oplossing zoeken wij naar een optimale balans tussen nut en noodzaak, rekeninghoudend met de functie van de directe omgeving en het leven wat zich daar afspeelt door mens en dier.

Lichtvisie

“Bewust Verlichten” is de visie van Hoebink OVL. Wij zijn van mening dat in veel gevallen een laag lichtniveau veiliger is dan geen licht. Smalle wegen in combinatie met tegemoetkomend verkeer kan in het donker zeer gevaarlijk zijn. Tijdelijke verblinding kan desoriëntatie veroorzaken waardoor medeweggebruikers, dieren en obstakels niet worden gezien. Gedimd licht tot 20% vergroot de zichtbaarheid in dergelijke situaties en kan ernstige gevolgen beperken of voorkomen.

Uitstraling

Wij vinden het van belang dat alle met ons samenwerkende partijen een positieve professionele indruk hebben van Hoebink OVL. Dit bereiken wij door respectvol om te gaan met andermans meningen, ontvankelijk te zijn voor opbouwende suggesties en alleen te kiezen voor het allerbeste. Medewerkers van Hoebink OVL presenteren zich correct. Motivatie en enthousiasme gaan hand in hand met een open en constructieve houding. 

Kwaliteit

Hoebink OVL stelt in alles wat zij doet de kwaliteit voorop. Nooit mag een alternatieve oplossing afbreuk doen aan het gewenste eindresultaat, zonder dat vooraf afspraken zijn gemaakt. Al onze werkzaamheden voldoen aan de gestelde normen en voorwaarden, waaronder de NEN1010, NEN3140, NPR, NSVV richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Verlichting in de openbare ruimte

Wat willen we verlichten, wat zijn de wettelijke normen en richtlijnen, welke uitgangspunten hanteren we en wat zijn de verantwoordelijkheden richting de overige flora en fauna? Wat zijn de technische mogelijkheden en waar liggen de barrières? Verlichting in de openbare ruimte heeft vraagstukken met een specialistisch karakter. 

Wij heten u van harte welkom in de wereld van de openbare verlichting, de wereld van uw adviesbureau Hoebink OVL. 

Goede producten die verkeerd zijn aangebracht maken een installatie kwetsbaar en duur. Toezicht en controles bevelen wij dan ook van harte aan.

 Directievoering & Toezicht


Uitgevoerde werken dienen opgenomen te worden in een gebruikersvriendelijk beheersysteem, waarin alle specifieke informatie wordt vastgelegd en van waaruit lange en korte termijnplanningen kunnen worden gegenereerd op gebied van o.a. (remplace)vervangingen en schilderwerk.

Referentie

Werken bij Hoebink OVL?

Bekijk onze vacaturepagina!

Check onze vacaturepagina voor actuele vacatures of volg onze LinkedIn.