Privacyverklaring Hoebink OVL B.V.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Hoebink OVL B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hoebink-ovl.nl

Landdrostlaan 51 

7327 GM Apeldoorn

 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hoebink OVL B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoebink OVL B.V., en/of omdat u zelf persoonsgegevens aan Hoebink OVL B.V. verstrekt. Hoebink OVL B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 Waarom Hoebink OVL B.V. gegevens nodig heeft

Hoebink OVL B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hoebink OVL B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

 Hoe lang bewaart Hoebink OVL B.V. gegevens

Hoebink OVL B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaart zolang de samenwerking geldt en daarna voor archief en documentatiedoeleinden. 

 Delen van persoonsgegevens met derden

Hoebink OVL B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 In kaart brengen webbezoek

Op de website van Hoebink OVL B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hoebink OVL B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 Google analytics

Hoebink OVL B.V. kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hoebink OVL B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hoebink OVL B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hoebink OVL B.V. heeft hier geen invloed op.

Hoebink OVL B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Hoebink OVL B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoebink-ovl.nl. Hoebink OVL B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 Beveiligen van persoonsgegevens

Hoebink OVL B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoebink OVL B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@hoebink-ovl.nl.